Dit blijkt uit een recente uitspraak van de belastingrechter.

Man en vrouw gingen scheiden en waren in het echtscheidingsconvenant overeengekomen dat de volledige overwaarde van van de in de toekomst te verkopen voormalige echtelijke woning aan de vrouw zou worden toegescheiden. Deze overwaarde bleek bij verkoop € 60.000 te bedragen.

Na de verkoop wordt de alimentatie verlaagd van € 2.000 bruto per maand tot € 600 bruto per maand. De man heeft de hieruit voortvloeiende overbedeling aan de vrouw van € 30.000 in zijn aangifte IB als afkoop alimentatie verwerkt en dit bedrag in de aangifte afgetrokken. Hierdoor kreeg hij ongeveer €15.600 belasting terug.

De inspecteur is van mening dat er sprake is van afkoop van alimentatie. De alimentatie wordt namelijk verlaagd en de vrouw krijgt daarvoor een vergoeding bestaande uit de gehele overwaarde van de woning.

De vrouw, stelt dat de overbedeling moet worden aangemerkt als een immateriële schadevergoeding en dat zij en haar ex-echtgenoot nooit de bedoeling hebben gehad de alimentatie af te kopen.

Alle bedoelingen van man en vrouw ten spijt, het Hof oordeelt dat er sprake was van een voor de vrouw belastbare afkoop van alimentatie.
Uitgaande van een tarief van ca. 40% moest zij dus alsnog € 12.000 belasting betalen.

Ter voorkoming van geschillen als het onderhavige is het raadzaam om de afkoop van alimentatie als zodanig in het convenant te benoemen en de fiscale gevolgen daarbij te betrekken.

Hof Den Haag 17 oktober 2017, nrs. 17/00440 en 17/00441.