We naderen weer met rasse schreden het einde van het jaar ofwel de peildatum voor de heffing van die vervelende box 3. Weet u het nog? Uw vermogen wordt belast tegen een fictief rendement van maar liefst circa 4%. En dit terwijl uw vermogen vermoedelijk met nog geen 1% rendeert. Hoezo diefstal.

Heeft u nog spaargeld in privé en u wilt dit niet belast hebben in box 3?
Dan moet u nadenken over het onderbrengen van uw privévermogen in een eigen BV. De kosten wegen ruimschoots op tegen de baten kan ik u garanderen. Doe dat dan wel tijdig en niet op het laatste moment zoals in onderstaande uitspraak. Het liep overigens wel goed af voor deze belastingplichtige, maar een kostbare belastingprocedure was daar wel voor nodig.

Om de heffing in box 3 te beperken heeft een belastingplichtige op 31 december 2014 een BV opgericht. Omdat de BV nog geen bankrekening had, heeft hij een bedrag van €1.500.000 gestort op de derdenrekening van de notaris met als omschrijving ‘agio’. In de aangifte IB geeft de belastingplichtige de € 1.500.000 niet aan in box 3.

De inspecteur is van mening dat de € 1.500.000 wel tot de grondslag voor de heffing van box 3 moet worden gerekend. De Rechtbank is het daar gelukkig niet mee eens en verlaagt de aanslag.

Dat bespaart de belastingplichtigen over dat jaar toch maar weer
€ 18.000 aan box 3 belasting, maar ok de jaren daarna. Kortom, een lucratieve zet.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 september 2017, nr. 16/2502.