Man en vrouw zijn gehuwd naar Nederlands recht. Tijdens het huwelijk bouwt de man pensioen op in het buitenland. Na ruim 25 jaar huwelijk gaat het stel scheiden.

Heeft de vrouw nu recht op de helft van het tijdens het huwelijk gebouwde pensioen nu het pensioen in het buitenland is opgebouwd?

Volgens de Rechtbank Rotterdam luidt het antwoord volmondig ja.
Ook een buitenlands pensioen moet verevend worden, maar alleen als op het huwelijk het Nederlands recht van toepassing is.

Het recht op rechtstreekse uitbetaling door het pensioenfonds geldt echter niet. De vrouw kan zich in dit geval dus niet wenden tot de uitvoerder van het pensioen maar zal zich moeten wenden tot haar ex-echtgenoot. In de praktijk zal dit als een groot bezwaar worden gevoeld.