Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet in mindering op stakingswinst als in stakingsjaar niet aan urencriterium is voldaan

//Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet in mindering op stakingswinst als in stakingsjaar niet aan urencriterium is voldaan

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet in mindering op stakingswinst als in stakingsjaar niet aan urencriterium is voldaan

Volgens Rechtbank Gelderland kan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit voorgaande jaren niet in mindering op de stakingswinst komen als ondernemer X in het stakingsjaar niet aan het urencriterium voldoet.

Een ondernemer staakt in het jaar 2012 zijn onderneming. Over de voorgaande jaren is niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek blijven staan. In het stakingsjaar voldoet de ondernemer niet aan het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek. In zijn aangifte IB 2012 neemt hij bij de berekening van de winst uit onderneming de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit voorgaande jaren, ad € 18 911, toch in aanmerking. Bij het opleggen van de aanslag corrigeert de inspecteur deze aftrekpost. De ondernemer komt in beroep.

Volgens Rechtbank Gelderland blijkt uit de wettekst dat de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek alleen als een extra aftrek kan worden gerealiseerd in een jaar waarin recht bestaat op zelfstandigenaftrek. Dit blijkt ook uit de wetsgeschiedenis.

Tip: Zorg ervoor dat u in het jaar van staking voldoet aan het urencriterium.

By | 2017-03-04T13:12:21+00:00 10 februari, 2017|Griep Fiscalisten|
mr. Pieter Griep | Griep Fiscalisten