Goudenhanddrukstamrecht en echtscheiding

//Goudenhanddrukstamrecht en echtscheiding

Goudenhanddrukstamrecht en echtscheiding

Man en vrouw zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. In 2017 ontvangt de man een gouden handdruk van zijn werkgever. Hij bedingt hiervoor een stamrecht bij de voor dat doel opgerichte eigen BV (stamrecht BV).

In het kader van de echtscheiding twisten zij over de de vraag of het stamrecht van de man onder het te verreken vermogen valt.

De Rechtbank Den Haag oordeelt dat het stamrecht tot het privé vermogen van de behoort en geen deel uitmaakt van het tet verrekenen vermogen. Er zijn nog geen stamrechtuitkeringen gedaan. De rechtbank is van oordeel dat deze aanspraken gezien de in de huwelijkse voorwaarden opgenomen bepaling over het begrip inkomen, namelijk besteedbaar inkomen, buiten de verrekening vallen.

By | 2017-03-04T13:11:49+00:00 10 februari, 2017|Griep Fiscalisten|
mr. Pieter Griep | Griep Fiscalisten