Uitspraak Hoge Raad

/Uitspraak Hoge Raad

februari 2017

Gebruik van ANPR-camera’s voor belastingheffing niet toegestaan

By | 2017-03-04T13:11:19+00:00 7 februari, 2017|Uitspraak Hoge Raad|

De Hoge Raad heeft in een tweetal zaken beslist dat het gebruik van foto's van ANPR-camera's boven snelwegen voor controle privégebruik van zakelijke auto's een ongeoorloofde inbreuk vormt op het recht van privacy. De algemene taakomschrijving van de Belastingdienst of enige (andere) wettelijke bepaling biedt hiervoor geen toereikende wettelijke grondslag. De Hoge Raad oordeelt kortweg [...]